Planera innan – kolla utrustning

• Kom förberedd.

• Cyklister förväntas ha med sig en mindre reparationssats.

• Ladda ner en GPS fil över leden på din mobil för navigering, eller ta med en karta när du är på okänd mark.

• Cykla/vandra/spring/rid helst med en partner och lämna din plan med någon med förväntad tid när du/ni är tillbaka.

• Är mobilen laddad?

• Har du ett första hjälpen kit tillgängligt?

• För långa turer ta med vatten, något att äta och tänk också på att vädret kan slå om.

• Kolla utrustningen innan ni ger er ut på lederna.

• Cyklister uppmanas att använda hjälm och handskar.

• Kolla att hjulen snurrar lätt, däcken är skadefria, inget skramlar, kedjan är smord, styret sitter fast ordentligt och att bromsarna fungerar som de ska.

Respektera landskapet

• Respektera marken och värna om de vilda djuren och landskapet du vistas i.

• Låt en singelled förbli en singelled genom att hålla dig på den.

• Ha som mål att inte lämna spår efter dig.

• Cykla inte på blöta leriga stigar för det bildar spår, lederna vidgar sig och det leder till en massa underhållsarbete.

• Cykla igenom vattenpölar, inte runt.

• Cykla eller gå över tekniska partier, inte runt dem.

• Låsta bromsar betyder mer resurser på underhåll.

• Det du tar med dig in i skogen ska du ta med dig ut, sopor och det som kan återvinnas sorteras på sopstationen.

Samsas om lederna

• De flesta av våra leder är multileder.

• Cyklister lämnar företräde till ryttare och de till fots.

• De till fots lämnar företräde till ryttare.

• De som kommer nedför lämnar företräde till de som kommer uppför.

• Fart, ouppmärksamhet och oförskämdhet är de främsta anledningarna till konflikter mellan olika ledanvändare.

• Om du vill passera, sakta ner, plinga eller ge dig tillkänna med rösten och vänta tills de andra har kunnat flytta sig.

• Var extra försiktig runt hästar och fråga ryttaren hur ni bäst ska passera.

• Hundar ska vara under extra uppsikt 1 mars – 20 augusti, helst i koppel.

• Var försiktig när det är dålig sikt och blinda hörn.

• Se till att du kan höra det som händer runt omkring dig.

• När du stannar för att titta på en utsikt, vila eller för att ge företräde flytta dig av leden så den är framkomlig för andra.

• Hälsa gärna på varandra och tacka den som ger företräde – det blir både trevligare och roligare!

Använd öppna, märkta leder

Ser du skyltar där du som cyklist undanbeds att cykla på en led så är det av en anledning och vi ber dig att respektera den. Det kan t.ex. bero på att det är jaktmarker, ömtålig mark eller en ridled som används frekvent.

Att bygga egna leder eller lägga till egna tekniska hinder kan ha negativ inverkan på vår  tillgång till marken. Dåligt byggda hinder kan också allvarligt skada andra ledanvändare.

Om du ser att det behöver göras en åtgärd på leden (t ex att ett träd har ramlat över leden), eller om du har idéer på hur lederna kan utvecklas får du gärna mejla oss på info@cyklajarvso.se.