Cykla järvsö – Cykling för alla

Vi bygger ett nytt nätverk av Cross Country-leder där målet är att ha ca 30 km riktigt roliga leder att cykla på i olika svårighetsgrader vid slutet av säsongen 2021.I dagsläget har vi 3 leder klara och du behöver lösa ett trail pass för att cykla på dem. Avgiften går till vidare utveckling och underhåll av lederna.

Välj rätt led

LÄTT

Grusvägar och breda stigar. I huvudsak flack terräng.

MEDIUM

Stigar med vissa tekniska partier och enkla hinder. Led med viss höjdskillnad.

SVÅR

Stigar med tekniska partier och utmanande hinder. Terräng med stor höjdskillnad.

EXPERT

Stigar med mycket tekniska partier, hopp och drops som inte kan undvikas. Terräng med stor höjdskillnad.

JÄRVSÖBADEN
– BADTJÄRNS-LEDEN
LÄTT 2 KM

Cykelområde Badtjärn – Vallmovägen 46, Järvsö

Maskinbygd Cross Country led anpassad för att alla ska kunna cykla (springcykel går med lite assistans).

Leden är bred och flack utan tekniska utmaningar. Efter lätt cykling uppför blir det enklare utförskörning med stora svängar. Leden går i vacker skog och över flera broar. Det finns en genväg om orken tryter. Två rastplatser finns längs vägen.

Detta är en multiled.

HOKABACKS-LEDEN
MEDIUM 3 KM

Stigcykling runt Hokabacken, en bra första tur på olika typer av stig och roliga partier av utförskörning.

Inga längre backar.

SKÄSTRABERGS-LEDEN
SVÅR 11 KM

Cykelområde Skästraberget – Rödmyravägen 17, Järvsö

Blandad cykling runt och upp på Skästraberget.

Leden bjuder på fin grusväg, stig med både tekniska utmaningar och flowiga partier.

En längre klättring på grusväg som går över i skön utförskörning.